خنده و منطق

مردم سخت گیر و جدی همه جای دنیا را اشغال کرده اند در کودکی پدر و مادرها پیوسته سرکوفت می رنند که "کی می خواهی کمی جدی تر عمل کنی؟" در بزرگسالی هرگاه کمی بازیگوشی کنی به تو می گویند "دست از کارهای بچه گانه ات بردار زندگی جدی است" بیمارستان ها و اماکن مذهبی از مردم جدی انباشته است. در محل کار هیچ اثری از خنده نیست و روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی همواره ما را با خبرهای ناگوار بمباران می کنند که باعث احساس نا امنی بیشتر در ما می شود.

کودکان به جای توپ بازی به بازی های کامپیوتری مشغولند که به تفکرفراوان نیاز دارد و هیچ اثری از خنده و شادی در آن نیست. مردم بیش از حد منطق گرا شده اند و برای خندیدن دنبال دلیل و بهانه اند.

این در حالی است که بنیان خنده بر بی منطقی بنا شده است و هرجا که منطق باشد از خنده خبری نیست.

   + Laughter Yoga - ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢

خنده بی دلیل در باشگاه خنده خوبه؟

آزمایش خنده بی دلیل

In the past four decades, a lot of research has taken place on the benefits of laughter and many people have experimented with laughter as a therapy for curing numerous illnesses as well as maintaining positive health.

در چهار دهه گذشته، تحقیقات زیادی در مورد فواید خنده صورت گرفته و به عنوان یک درمان، مردمان زیادی برای معالجه بیماریهای زیادی با خنده آزمایش شده اند و همچنین برای حفظ کردن سلامتی شان.

Most of this research was done by making people laugh using some humorous intervention which involves the cognitive process and sense of humor which is a mental and intellectual phenomenon.

اغلب این تحقیقات با خنداندن مردم با استفاده از مداخلات فکاهی انجام شده اند ، که با شناخت ادراکی و حس شوخ طبعی درگیر میشود که یک پدیده فکری و عقلانی است.

But, ever since Laughter Yoga was introduced in mid-90s it became popular as it is a non-humor based intervention. 

ولی، از زمانی که یوگای خنده در اواسط دهه 90 مطرح شده، این طور ترویج شده که یوگای خنده، بر مبنای شوخ طبعی نیست.

Laughing without using humor was truly universal and produced significant physiological changes, though many people wondered whether laughing without a reason or laughing on purpose really produced a beneficial effect.

خنده بدون استفاده از حس شوخ طبعی به خوبی فراگیر بود و تغییرات قابل توجه فیزیولوژیکی ایجاد کرد ، با وجود این بیشتر مردم متعجب بودند چگونه خنده بدون دلیل یا از قصد خندیدن, واقعا تاثیر سودمندی ایجاد می کند.

 Those not involved with Laughter Yoga feel that it is better to laugh on some humorous intervention as what comes is natural laughter; while laughter in Laughter Yoga clubs is forced.

کسانی که با یوگای خنده درگیر نیستند احساس می کنند بهتره با یک مداخله خنده آور ، که در خنده های عادی هست، بخندند. در حالی که خندیدن در باشگاه های یوگای خنده زوری است!

The research on Laughter Yoga methods in Japan, currently going on in Osaka University by Dr. Ohira MD  is very significant and will be a big breakthrough for those who want to know the difference in physiological response to humor based laughter versus  non-humor-based laughter.

تحقیقی در مورد روش های یوگای خنده در ژاپن، که در حال حاضر در دانشگاه اوساکا توسط دکتر اوهیرا در حال انجام است، بسیار قابل توجه است و یک نقطه عطف بزرگی برای آنهایی که می خواهند تفاوت پاسخ فیزیولوژیکی به "خنده بر اساس شوخ طبعی" در برابر "خنده ای که بر اساس شوخ طبعی نیست" را بدانند.

Though not yet concluded but the interim results of the study are very heartening.

هرچند تحقیقات به انتها نرسیده ولی نتایج مطالعات تا این مرحله بسیار باعث قوت قلب  است.

 Dr. Ohira took a group of people doing Laughter Yoga session and other groups using Japanese comedy show. 

دکتر اوهیرا یک گروه را که در یوگای خنده شرکت میکردند و گروه های دیگر را که در نمایش کمدی ژاپنی بودند در نظر گرفته.

On measuring cortisol, a stress hormone, it was found that the Laughter Yoga group was far better than the comedy group in terms of stress reduction.

در اندازه گیری کورتیزول، هورمون استرس، کشف شد که گروه یوگای خنده در مورد کاهش استرس، بسیار بهتر از گروه کمدی بود.

Even blood pressure was measured for groups doing Laughter Yoga and others using music therapy, and once again it was seen that the Laughter Yoga group had better results than the music group.

حتی فشار خون برای گروه یوگای خنده و کسانی که موسیقی درمانی استفاده می کردند اندازه گرفته شد ، و دوباره دیده شد که گروه یوگای خنده نتایج بهتری نسبت به گروه موسیقی داشت.

   + Laughter Yoga - ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠

اولین باشگاه خنده جهان

در سال 1995 دکتر مادان کاتریا، پزشک هندی، مشغول نوشتن مقاله ای تحت عنوان »خنده بهترین پزشک است «بود.   وی در حین نوشتن این مقاله با پژوهش های متعددی درباره خنده مواجه شد و تحت تأثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت این یافته ها را در خود و اطرافیان آزمایش کند. لذا صبح سیزدهم مارس همان سال به نزدیکترین پارک منزلشان رفت و از افرادی که برای ورزش صبحگاهی به پارک آمده بودند، دعوت به اجرای خنده گروهی کرد و فقط چهار نفر دعوت او را پذیرفتند و اولین باشگاه خنده جهانی با پنج نفر شکل گرفت. ابتدا افراد به صورت دایره وار کنار هم می ایستادند و یک نفر در وسط قرار می گرفت و به تعریف جوک، ماجراهای خنده دار و طنز می پرداخت و حاضرین بیست دقیقه با هم می خندیدند و یک روز پرنشاط و شاداب را شروع می کردند. به زودی جوک ها و ماجراهای  خنده دار به پایان رسید و باشگاه خنده در معرض تعطیلی قرار گرفت اما چون کاتریا به کار خود ایمان داشت به فکر ابداع روشی افتاد تا افراد بتوانند بدون استفاده از گفتار بخندند، لذا وی تکنیک های یوگای خنده را ابداع کرد. یوگای خنده مشتمل بر سه گروه تکنیک یا حرکت تمرینی به شرح ذیل می باشد :

الف- تکنیکهای یوگای خنده:

این تکنیکها از حرکتهای متنوع یوگا گرفته شده اند که برای سلامتی بسیار مفیدند. از جمله می توان به خنده از ته دل، خنده با دهان بسته، خنده تدریجی و ...اشاره کرد.

ب- تکنیکهای خنده های نشاط بخش:

هدف این تکنیکها افزایش نشاط و شادابی اعضاست تا بتوانند احساس خودداری و کمرویی را کاهش دهند، برخی از تکنیکهای خنده های نشاط بخش عبارتند از: خنده یک متری، خنده بگو مگو، خنده گفتگوی تلفنی، خنده کمرویی و ... .

ج- تکنیک های خنده ارزشی:

این تکنیکها به گونه ای طراحی شد ه اند تا به وضعیتهایی که در حین خندیدن ایجاد
می
شود معنایی ویژه ببخشند و ارزش هایشان را در ضمیر ناخودآگاه ما ثبت کنند تا بتوانیم زندگی روزمره خود را به گونه ای مثبت تر سپری کنیم.  برخی از خنده های ارزشی عبارتند از: خنده سلام و احوالپرسی، خنده احترام و قدردانی، خنده پوزش خواهی و بخشش، خنده دست دادن، خنده در آغوش گرفتن و ... .

 

باشگاه خنده به سرعت مورد پذیرش و استقبال جهانی قرار گرفت و اکنون بیش از شش هزار باشگاه خنده در شصت کشور جهان فعال بوده و هر روز تعداد آنها در حال افزایش است.

مردم در سر تا سر جهان در باشگاه های خنده به طور منظم گرد هم می آیند و با هم
 می خندند و از آثار مثبت آن بهره مند می شوند.  خندیدن در جمع اولاً راحتتر و لذت بخش تر است، ثانیاً با هم خندیدن ارتباط و پیوندی عمیق بین اعضا بوجود می آورد و موجب اجتماعی شدن فرد می شود. کسانی که دارای روابط ضعیف اجتماعی هستند، کمرو و خجالتی بوده و دارای اعتماد به نفس پایینی هستند. شرکت در باشگاه خنده سبب افزایش اعتماد به نفس و اجتماعی شدن تدریجی آنها می شود.

در باشگاه خنده، خنده ها ابتدا ساختگی و مصنوعی است اما به سرعت تبدیل به خنده واقعی می شود. براساس یافته های دانش N.L.P )برنامه ریزی عصبی کلامی(، مغز توانایی تشخیص خنده ساختگی و خنده طبیعی را نداشته و در هر دو صورت اقدام به ترشح هورمو نهای ضداسترس و شادی بخش میکند. وقتی می خندیم پرده دیافراگم و ماهیچه های شکم به حرکت درمی آیند و موجب تحریک اعصاب پاراسمپاتیک می شود. اعصاب پاراسمپاتیک ضد اعصاب سمپاتیک می باشد-  که هورمون های استرس زا در بدن ترشح کرده و بر روحیه یاس و ناامیدی می افزاید و استرس را تشدید می کند.

در حالت عادی وقتی ما نفس می کشیم، حدود 25 درصد فضای شش ها درگیر می شود و هفتاد و پنج درصد هوای مرده همچنان در شش ها باقی می ماند، اما به هنگام خنده شدید وتنفس عمیق بیشتر هوای مرده از شش ها خارج شده و هوای تازه و  پر از اکسیژن وارد شش ودرنتیجه جریان گردش خون می شود که برای سوخت و ساز بدن ضروری است. خنده به دلایل فوق موجب تقویت دستگاه ایمنی بدن شده و از ابتلا به انواع بیماری ها پیشگیری کرده و بر سرعت بهبودی بیماری ها می افزاید.

خنده همچنین روحیه بازیگوشی کودکانه ایجاد می کند و قدرت یادگیری و حافظه فرد را افزایش می دهد. اگر خندیدن را نوعی ورزش به حساب آوریم، کمترین تاثیر آن تقویت عضله های چهره ماست. برای تقویت عضله های بدن انواع ورزش ها وجود دارد، اما کمترین ورزشی می توان یافت که عضله های صورت را درگیر سازد.

خنده های ارادی در باشگاه خنده موجب تقویت عضله های چهره شده و از چین و چروک زودهنگام جلوگیری کرده و چهره را شاداب و با طراوت می کند.

هرچه زمان  میگذرد نهضت جهانی خنده قدرتمندتر می شود و هر روز دلایل علمی جدید در تایید خنده درمانی و یوگای خنده کشف می شود.

به امید روزی که بتوانیم همه با هم راحت و بی دلیل بخندیم.

   + Laughter Yoga - ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩

بودای خندان

در ژاپن داستانی درباره بودایی معروف به بودای خندان به نام ** هوتی ** وجود دارد . تمام تعلیمات این بودای عجیب ، فقط و فقط خنده بود . او از یک شهر به شهر دیگر و از یک روستا به روستای دیگر سفر میکرد و هنگامی که به شهر یا روستایی میرسید ، در میدان اصلی می ایستاد و شروع به خندیدن میکرد .
البته خنده او از نوعی خاص بود که به همه سرایت میکرد و واگیر داشت .
او به قدری با شدت می خندید که روی زمین میافتاد و همین طور می غلتید. افرادی که به دور او جمع شده بودند نیز شروع به خنده میکردند و پس از مدت کوتاهی موج عظیمی از خنده تمام آن شهر یا روستا را فرا میگرفت.مردم همیشه منتظر هوتی بودند تا به شهر یا روستای آنها سفر کند . زیرا او با خودش شادی و سرور را به همراه میآورد.
او هرگزحتی کلمه ای نیز سخن نگفت . اگر درباره بودا از او سوال میکردی ، در جواب فقط میخندید . اگر در باره اشراق و به کمال رسیدن از او می پرسیدی ، پاسخش چیزی جز خنده نبود . خنده تنها پیام این بودا بود .

   + Laughter Yoga - ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

   + پرشین بلاگ - ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩