خنده و منطق

مردم سخت گیر و جدی همه جای دنیا را اشغال کرده اند در کودکی پدر و مادرها پیوسته سرکوفت می رنند که "کی می خواهی کمی جدی تر عمل کنی؟" در بزرگسالی هرگاه کمی بازیگوشی کنی به تو می گویند "دست از کارهای بچه گانه ات بردار زندگی جدی است" بیمارستان ها و اماکن مذهبی از مردم جدی انباشته است. در محل کار هیچ اثری از خنده نیست و روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی همواره ما را با خبرهای ناگوار بمباران می کنند که باعث احساس نا امنی بیشتر در ما می شود.

کودکان به جای توپ بازی به بازی های کامپیوتری مشغولند که به تفکرفراوان نیاز دارد و هیچ اثری از خنده و شادی در آن نیست. مردم بیش از حد منطق گرا شده اند و برای خندیدن دنبال دلیل و بهانه اند.

این در حالی است که بنیان خنده بر بی منطقی بنا شده است و هرجا که منطق باشد از خنده خبری نیست.

   + Laughter Yoga - ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢